2018 YDEA GROUP

在线留言

联系我们
0755-86586287 0755-86586224
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号创新世界中泰信息技术产业园厂房A2栋
欧洲办事处:
Zeedijk 93,1012 AT Amsterdam, Netherlands.
电话:+31 20 627 2965
欧洲办事处:
Zeedijk 93,1012 AT Amsterdam, Netherlands.
电话:+31 20 627 2965
总部:
深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号创新世界中泰信息技术产业园厂房A2栋
电话:+86 755 2357 6250